حــرفــــــــــــــ هایی با طعم تلخــــــــــــــ

مبهـوت یڪـ شـِڪـست ، مغلوب یڪـ اتِفاق خـُرده هایـَش را باد دارد میبـَرد و او فقـط خاطراتـَش را مُحڪـم بَغل گـِرفته بیـا آخرین شاهڪـارت را بیبین مـُجسمـﮧ اے ساخـتـﮧ اے بـﮧ نـامـ ِ مـَـــــــ ن ...!

ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺍﺳﻤﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻨــﮕـﺪﻟﯽ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺖ ...
ﺯﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺁﻫﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ...ﻫﺮ ﺩﻭ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ...
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻟﻨﺪ ...
ﺟﻤﻠﻪ ﯼ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺷﺪﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﯼ ﻓﺮﺍﺭ
ﺍﻣﺎ ﻫﺮ ﺩﻭ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ... ﺩﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﭘﺴﺮﻫﺎ
ﺑﯽ ﺻﺪﺍ ...
ﻫﺮ ﺩﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺗﻨﻬﺎﯾﺸﺎﻥ ﻧﮕﺬﺍﺭﻧﺪ
ﺍﻣﺎ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻧﺪ
ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﮑﻦ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﻭ ﺯﻥ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ ﺍﯼ
ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﺑﯽ ﺍﻡ ﻭ ...
ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺱ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ

نوشته شده در دو شنبه 12 خرداد 1393برچسب:,ساعت 12:15 توسط ShakiBa| |

زن ...

افســردگـــی اش را ...

پشــتِ رژ لــب قــرمــزش پنهــان می کنــد !

مَـــرد ...

پشــتِ هــم خوابــگی هــای همیشگــی !

بــا زنــانی بـــا رژ لــب قــرمــز ...

نوشته شده در پنج شنبه 8 خرداد 1393برچسب:,ساعت 10:38 توسط ShakiBa| |

فال حافظ هم دیگر

فال نمیگیــرد

حال میگیـــرد

نوشته شده در پنج شنبه 8 خرداد 1393برچسب:,ساعت 10:31 توسط ShakiBa| |

من باختم به خود…
باختم به آدم های فرشته نما…
باختم به شاهزاده های شهر قلبهای سنگی…
و حال …
در گوشه اتاقم … تنها… حماقت هایم را میشمارم…
و آرام این جمله زاده میشود:
“سنگ باش تا سنگ سار نشوی…”

نوشته شده در پنج شنبه 8 خرداد 1393برچسب:,ساعت 10:28 توسط ShakiBa| |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت