حــرفــــــــــــــ هایی با طعم تلخــــــــــــــ

مبهـوت یڪـ شـِڪـست ، مغلوب یڪـ اتِفاق خـُرده هایـَش را باد دارد میبـَرد و او فقـط خاطراتـَش را مُحڪـم بَغل گـِرفته بیـا آخرین شاهڪـارت را بیبین مـُجسمـﮧ اے ساخـتـﮧ اے بـﮧ نـامـ ِ مـَـــــــ ن ...!

نوشته شده در شنبه 10 خرداد 1398برچسب:,ساعت 10:15 توسط ShakiBa| |

من پا نمیدم...!
وا نمیدم ...!
مثه تو به گ...نمیرم...!
تا وقتی خدا پشتمه ...!
با هر سگی راه نمیرم!
ولییییی.......
شـَــک نکن عَزیزَمْ ... وَقتے خودَت کـَـمرَنگ میشَی از زندگیم
یه نفـَرِدیگه خودَشو توزندگیـــَم پـُررَنگ مےکُنــَـه
پـــَــس یآدَت بآشه
اگَر دور شَی ازم، عآشِقَــتَم کہ بآشـــَـم ،،،
بہ تـمآااامِ عآشقآنہ هآمونْ ، پُشت میکنم ؛
وفـــــَـرآموشَت مےکنَم ...
چون بیـزآاااارَم اَز بودَن هآیے کہ بآنــَبودن ، فَرقے نَدآرَن ..
بہ هـَـمین سآدِگــــے !!!
نـَفـَـــــــسَم کِہ بآشے ، دیر بیآااایے ، مـَــن رفته اَم ..
این قآنونِ زندگےِ مــَــنه
بـودے ، نــْــْـــْــْــوووووش
نـَبودے ، فــَــرآمووووش ..
بیخُــود ھَم مُنتَظِــــــر نَبــآش .. تـو خــــودَت رَفتــــی ..
روزی ۱۰۰بارم بِمیــرَم اَز دِلتَنگـیت داااغ کلمه ی برگردو رو دلت میذارم...!
هه ارررره باااابا اینجوریااااااااس

نوشته شده در دو شنبه 6 مرداد 1393برچسب:,ساعت 11:47 توسط ShakiBa| |

آنهـــايـي كــه مــا را از دوستـي بـا جنـس مخــالـف، بـا آتـش جهنــمـ مــي هـــراسـاننـد،

نمـــــــازشــــان را ...

بـه اميـد همـخــــوابــــي بـا حـــوريـــان بـهشـت میخـــواننـد

نوشته شده در دو شنبه 19 خرداد 1393برچسب:,ساعت 12:14 توسط ShakiBa| |

ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺍﺳﻤﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻨــﮕـﺪﻟﯽ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺖ ...
ﺯﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺁﻫﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ...ﻫﺮ ﺩﻭ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ...
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻟﻨﺪ ...
ﺟﻤﻠﻪ ﯼ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺷﺪﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﯼ ﻓﺮﺍﺭ
ﺍﻣﺎ ﻫﺮ ﺩﻭ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ... ﺩﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﭘﺴﺮﻫﺎ
ﺑﯽ ﺻﺪﺍ ...
ﻫﺮ ﺩﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺗﻨﻬﺎﯾﺸﺎﻥ ﻧﮕﺬﺍﺭﻧﺪ
ﺍﻣﺎ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻧﺪ
ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﮑﻦ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﻭ ﺯﻥ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ ﺍﯼ
ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﺑﯽ ﺍﻡ ﻭ ...
ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺱ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ

نوشته شده در دو شنبه 12 خرداد 1393برچسب:,ساعت 12:15 توسط ShakiBa| |

ﺯﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﺑﻮﺱ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ !
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺪﻥ ﻭ ﻧﺸﺪﻧﺖ ﯾﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ
ﺳﯿﻨﻪ ﺍﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ !
ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﭘﺪﺭ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﺕ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ
ﺑﺎﺷﻦ !
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﮐﺮﻩ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﻫﻤﺴﺮﺕ ﺧﯿﺎﻟﺶ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎﺷﻪ
ﻣﺜﻞ ﺩﺧﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺠﺮﺩﯼ ﺍﺵ ﻧﺎﺯﺷﻮﻥ ﺭﻭ
ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺑﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﻧﺒﻮﺩﯼ !!! ﻭ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺨﻮﺍﺑﯿﺪﯼ !
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﯿﻞ ﻭ ﺭﻏﺒﺖ ﯾﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﺑﺎ
ﺗﻮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﻨﺮ ، ﻭﺭﺯﺵ ، ﻋﻠﻢ ﻭ ... ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻪ ﺭﻭ
ﺗﻘﺎﺭﻥ ﺑﯿﻨﯽ ﺍﺕ ﯾﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻟﺐ ﻫﺎﺕ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ !
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻮﻗﻊ ﺭﻓﺘﻦ ﺗﻮﯼ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻦ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻟﺒﺎﺱ
ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺯ ﻫﻮﺍﯼ ﺩﻟﭙﺬﯾﺮ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﻥ ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ
ﺣﺴﺮﺕ ﭘﯿﭽﯿﺪﻥ ﺑﺎﺩ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻫﺎﺕ ﻫﻢ ﺗﻮﯼ ﺩﻟﺖ ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻪ !
ﻭﻗﺘﯽ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﯿﺮﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﺎ ﮐﻢ ﺷﺪﻥ ﺳﺮﻋﺖ
ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺕ ﻣﯿﺎﺩ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮﻕ ﻭ
ﻣﺘﻠﮏ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﯾﻪ ﻋﺠﻮﺯﻩ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﺧﻮﺍﺑﺖ ﻫﻢ ﻧﺪﯾﺪﯼ ﻭ
ﺍﺯﺕ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺩ ﺑﯿﺎﯼ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺪﯼ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ
ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻧﯿﺎﯼ !
ﻭﻗﺘﯽ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺩﺍﺩﻥ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﭼﺸﻢ ﻭ ﺍﺑﺮﻭﯼ ﺗﻮ
ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﻩ !
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﯽ ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺕ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﺖ
ﻧﺮﺩﯾﮏ ﻣﯿﺸﻪ
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺎ ﻭ ﻋﻤﻮ ﻭ ﺩﺍﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﺎﻇﻢ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ
ﺣﺮﺍﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﮔﺸﺖ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﻭ ... ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ
ﻣﯽ ﺩﻭﻧﻦ ﭼﯽ ﻭﺍﺳﺖ ﺧﻮﺑﻪ !
ﻭﻗﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮﺩﻧﺖ ، ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ
ﻫﺎﺕ ، ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺳﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻭﯼ ﺳﮑﻮﻻﺭﯾﺴﻢ ﺗﻮ ﻏﺮﺏ
ﻭ ﺷﺮﻕ ، ﯾﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻥ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ، ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﯾﺎﺩ
ﺩﺍﺩﻥ ﮔﯿﺘﺎﺭ ، ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺑﻪ
ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺩﺭﺱ ، ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﯾﻪ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺳﺎﺩﻩ .... ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻥ
ﺗﺮﺗﯿﺒﺘﻮ ﺑﺪﻥ !
ﺁﺭﻩ ﺯﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﺑﻮﺱ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ !

نوشته شده در شنبه 10 خرداد 1393برچسب:,ساعت 16:39 توسط ShakiBa| |

ﻧﺎﻣﻢ ﺭﺍ ﻭﺍﻟﺪﯾﻨﻢ
ﺯﺑﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﮐﺸﻮﺭﻡ
ﺩﯾﻨﻢ ﺭﺍ ﺍﺟﺪﺍﺩﻡ
ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻡ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻧﺪ
ﺍﺯ ﺩﺍﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﯾﮏ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺧﻮﺩﻡ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻡ
ﮐﻪ ﺁﻥ ﻫﻢ " ﻻﺷــــــــــــﯽ " ﺍﺯ ﺁﺏ
ﺩﺭ ﺁﻣﺪ ... . . !!!

نوشته شده در جمعه 9 خرداد 1393برچسب:,ساعت 16:54 توسط ShakiBa| |

اصلاً قبول حرف شما، من روانی‌ام

من رعد و برق و زلزله‌ام؛ ناگهانی‌ام

این بیت‌های تلخِ نفس‌گیرِ شعله‌خیز

داغ شماست خیمه زده بر جوانی‌ام

رودم؛ اگر چه بی‌تو به دریا نمی‌رسم

کوهم؛ اگر چه مردنی و استخوانی‌ام

من کز شکوه روسری‌ات کم نمی‌کنم

من، این من غبار؛ چرا می‌تکانی‌ام؟

بگذار روی دوش تو باشد یکی دو روز

این سر که سرشکستۀ نامهربانی‌ام

کوتاه شد سی و سه پل و دو پلش شکست

از بعد رفتنت گل ابروکمانی‌ام

شاعر شنیدنی است ولی دست روزگار

نگذاشت این که بشنوی‌ام یا بخوانی‌ام

این بیت آخر است، هوا گرم شد؛ بخند

من دوست‌دار بستنی زعفرانی‌ام

نوشته شده در پنج شنبه 8 خرداد 1393برچسب:,ساعت 10:48 توسط ShakiBa| |

اگه خیال تو همش باهام نیس

خلوتمو چرا خراب می کنن؟

چرا راننده تاکسیا همیشه

دوتا کرایه رو حساب می کنن؟اگه خیال تو همه ش باهام نیس

چرا قدم زدنهامو کش می دم؟

چرا غروبا که میرم کافی شاپ

میرم دوتا قهوه سفارش میدم؟دورو برم پره از آدمایی

که داد درد مشترک میزنن

قصدی ندارن ولی با کاراشون

زخمای کهنه مو نمک می زننگفته بودم گریه بده واسه مرد

غرور زیادش خوبه کم نمیشه

مرد واسه بستن بند کفشش

پاشو بالا میاره خم نمیشه....

نوشته شده در پنج شنبه 8 خرداد 1393برچسب:,ساعت 10:47 توسط ShakiBa| |

شانه‌ات را دیر آوردی سرم را باد برد
خشت خشت و آجر آجر پیکرم را باد برد

من بلوطی پیر بودم پای یک کوه بلند
نیمم آتش سوخت، نیم دیگرم را باد برد

از غزل‌هایم فقط خاکستری مانده به جا
بیت های روشن و شعله ورم را باد برد

با همین نیمه همین معمولی ساده بساز
دیر کردی نیمه‌ی عاشقترم را باد برد

بال کوبیدم قفس را بشکنم عمرم گذشت
وا نشد بدتر از آن بال و پرم را باد برد

نوشته شده در پنج شنبه 8 خرداد 1393برچسب:,ساعت 10:45 توسط ShakiBa| |

وقتـــــی بمیــــرم هیـــــچ اتفاقــــی نخـــواهــد افتـــاد ؟!!

نــــــه جـــای بــه خاطـــرم تعطیـــل میـشــود !

نــــــه در اخبـــار حرفـــــی زده میـشــود !

نــــــه خیــابــانــی بستــــه میــشــود !

نــــــه در تقـــویــم خطــی بــه اسمــم نوشتـــه میــشود...

تنهــــا مـوهــــای مــادرم کمــی سپیدتــر میــشــود !

پــــدرم کمـــی شکستــه تـــر !

اقـــــواممـــان چنــــد روز آســــوده از کـــار !

خـواهـر کوچکم پـــس از چنــد روز خـاطــراتــم را در کلاس دانشگــاه فــرامــوش

میکنــد!

بــرادرم از سختـــی کــار برای لقمــه ای نـان یـادش میــرود

خــواهـری داشتـــه !

دوستــانــم بـعــد خاکسپــاری مـوقــع خــوردن کبــاب آرام آرام

خنــدهایشــان شــروع میشــود !

مـــن فقــط تنهـــا گــورکنـــی را خستـــه میکنـــم... !

و مداحــــی کـــه الکــی از خوبـــی هـایــم میگـوییـد و اشــک تمســاح میــریــزد.. !

نوشته شده در پنج شنبه 8 خرداد 1393برچسب:,ساعت 10:43 توسط ShakiBa| |

هنوز هم به باکرگـــــــی اش ميبالد ..!!!

در حاليکـــه،به اندازه ی تمــــام غيــــر باکــــره ها، او را مالـــــيده اند...

نوشته شده در پنج شنبه 8 خرداد 1393برچسب:,ساعت 10:42 توسط ShakiBa| |

این روزها "هـــرزگــی" مختص به تــن فروشــی نیست!!!

ربطـــی به جنسیت هم نـــدارد . . .!

ﻫﻤﯿــﻦ کـه از اعتمــاد یك نفر ، سوء استفــاده کنی ، هـــرزه ای!

همیـــن کـه بـه دروغ بگــی: "دوستــت دارم" ، هـــرزه ای!

همیــن کـه در رابطـه بـودی و به دیگـری چشـم داشتـی ، هـــرزه ای !

همیــن کـه رفاقتـت بـه خـاطـر منـفـعت بـاشد ، هـــرزه ای!

نوشته شده در پنج شنبه 8 خرداد 1393برچسب:,ساعت 10:41 توسط ShakiBa| |

زن ...

افســردگـــی اش را ...

پشــتِ رژ لــب قــرمــزش پنهــان می کنــد !

مَـــرد ...

پشــتِ هــم خوابــگی هــای همیشگــی !

بــا زنــانی بـــا رژ لــب قــرمــز ...

نوشته شده در پنج شنبه 8 خرداد 1393برچسب:,ساعت 10:38 توسط ShakiBa| |

وقتـــــی به عقب بر میگردی ؛
متوجه میشی که جــــــای بعضیا ،
الان که تو زندگیت خالــــــی نیست هیـــــچ …
اون موقعشم زیـــــــــــادی بوده … !!!

نوشته شده در پنج شنبه 8 خرداد 1393برچسب:,ساعت 10:35 توسط ShakiBa| |

اینقدر کــﮧ برای “خـــر” کردن من سـعے کـردے
بـراے خـودتـــــ وقتــــ میگذاشتے حتمــا “آدمــــــ” میشدے

نوشته شده در پنج شنبه 8 خرداد 1393برچسب:,ساعت 10:34 توسط ShakiBa| |

فال حافظ هم دیگر

فال نمیگیــرد

حال میگیـــرد

نوشته شده در پنج شنبه 8 خرداد 1393برچسب:,ساعت 10:31 توسط ShakiBa| |

بعضی ها طواف نمیکنند

فـقـط خــدا را دور میزنند

نوشته شده در پنج شنبه 8 خرداد 1393برچسب:,ساعت 10:29 توسط ShakiBa| |

من باختم به خود…
باختم به آدم های فرشته نما…
باختم به شاهزاده های شهر قلبهای سنگی…
و حال …
در گوشه اتاقم … تنها… حماقت هایم را میشمارم…
و آرام این جمله زاده میشود:
“سنگ باش تا سنگ سار نشوی…”

نوشته شده در پنج شنبه 8 خرداد 1393برچسب:,ساعت 10:28 توسط ShakiBa| |

نـــه اینـــکــه نَــخوامــااااا ولی واقعا در توانَــم نیست بعضیارو آدَم حـــســاب کنــم..!

نوشته شده در پنج شنبه 8 خرداد 1393برچسب:,ساعت 10:27 توسط ShakiBa| |

تو خوبی خوشگلی ولی سلیقه ی من نیستی !

نوشته شده در پنج شنبه 8 خرداد 1393برچسب:,ساعت 10:26 توسط ShakiBa| |

دِلم داغون...

توام با اون...

زيرِه بارُون...

رَفتي آروم...

سَرت گَرمُو...

تنم سَردو...

لَبات خَندون...

چشام گريُون...

دِلت قُرصو...

دلم ويرون...

چِه حاليم زيرِه بارون...

فِرشتَم شد واسَم حيوون...

بازَم سيگار...

کِه سوخت آروم...!

نوشته شده در چهار شنبه 7 خرداد 1393برچسب:,ساعت 19:1 توسط ShakiBa| |

چــه شبهــا کـه از تــرس آویــزان شـدن از یـک تـار موی شعلـه ور در جهنـم ،

خــواب بر کودکیهـایمـان حـرام شـد !


مــا نسـل ترسیــم !


زاده ی ترسیــــم !


هــم خـواب ترسیـم !


تــرس …تعریــف تمام انچــه بود کـه از زن بـودنمــان میدانستیـم!


و آتــش …پـاسخ تمـام سوالهـایی کـه جـرات نکردیـم بپرسیـم!


چقـــــــــــــــــدر آرزو داشتیم پسر باشیــم تا ما هم با دوچرخه به مدرســه برویــم


تــا ما هم کلاه سرمــان کنیــم !


تــا حــق داشتــه باشیــم بخنــدیــم با صدای بلنــد !


بــدویم و بــازی کنیم بی آنکــه مانتوی بلندمــان در دست و پــایمــان بپیچد

و زمیــن بخوریــم تـــا حق داشتــه باشیــم کفــش سفیــد بپوشیــم !


لبــاس های رنگــی بــه تــن کنیــم !


تــا حق داشتــه باشیــم کودکــی کنیم !


مــا بــزرگ شدیـــم !


خیلــی زود بـــزرگ شدیــم !


زودتــر از آنکــه وقـتش بــاشـد !


سرهـــای زنانگیمان زیــر سنگینــی چادر هــا خــم شــد !


و برجستگــی هـامــان در قــوز پشتمــان پنهــان !


تـــرس ، گنـــاه ، آتـــش ، ابــلیس !


چقــدر زن بــودن پرمعنــا بــود بــرایمــان !

هر چــه زنانگــی ما زشت تـــر ، مردانگــی مردهــا جــذاب تــر!


زن معنـــای نباید هــا و نا ممکــن هــا و نا هنجــارهــا!


و مـرد معنــای باید هـا و ممکــن هــا و هنجــار هــا!


مــا دختــران زنــانگــی هــای ممنوعه ایــم !


مــا وزن حجــاب را خــوب میفهمیــم !


مــا کف زدن هــای دو انگشتــی را خـوب یـادمـان هست !


و جشــن تکلیفهــایی که همیشــه روی دوشمــان سنگینی میکــرد!


مــا بـــاختیــم ...


روزهـــای عشقبــازیمان را باختیــم !


طــراوت جوانــی مان را باختیــم !


مــا نســل زنــان خستــه ایم !


خستــه از تکلیفهــایی کـه روی دوشمــان سنگینـی می کنـد !


خستــه از محــارمی کـه هـرگـز محــرم رازهـای دلمـان نشـدنـد !


خستــه از تـرس هایی کـه بـا مــا زاده شــدنــد !


در مــا ریشــه دوانــدنــد !


در بــاورهایمــان جوانــه زدنــد !


و آنقدر شــاخ و بــرگ گرفتند کـه سایــه شان تمام زنانگــی مــان را پوشــاند!

نوشته شده در چهار شنبه 7 خرداد 1393برچسب:,ساعت 14:56 توسط ShakiBa| |

.
ﻣــــــﻦ ﺍﺯ ﺯﻧــــﺪﮔــــﯽ ﮐــﺴــﯽ ﺣــــﺬﻑ ﺷــــﺪﻡ

ﮐــــﻪ ﺑــﺮﺍﯼ
ﺩﺍﺷــﺘﻨــﺶ
ﻭ ﺑــــــﻮﺩﻧﺶ

، ﺧــــﯿﻠﯽ ﻫــــﺎ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺯﻧــــﺪﮔــــﯿﻢ ﺣــﺬﻑ ﮐﺮﺩﻡ !

نوشته شده در چهار شنبه 7 خرداد 1393برچسب:,ساعت 14:52 توسط ShakiBa| |

زنی سه دختر داشت که هر سه ازدواج کرده بودند.
یکروز تصمیم گرفت میزان علاقه ای که دامادهایش به او دارند را ارزیابی کند.
یکی از دامادها را به خانه اش دعوت کرد و در حالی که در کنار استخر قدم میزدند از قصد وانمود کرد که پایش لیز خورده و خود را درون استخر انداخت.
دامادش فوراً شیرجه رفت توی آب و او را نجات داد.
فردا صبح یک ماشین پژو ٢٠٦ نو جلوی پارکینگ خانه داماد بود و روی شیشه اش نوشته بود: «متشکرم! از طرف مادر زنت»
زن همین کار را با داماد دومش هم کرد و این بار هم داماد فوراً شیرجه رفت توی آب و جان زن را نجات داد.
داماد دوم هم فردای آن روز یک ماشین پژو ٢٠٦ نو هدیه گرفت که روی شیشه اش نوشته بود: «متشکرم! از طرف مادر زنت»
نوبت به داماد آخری رسید.
زن باز هم همان صحنه را تکرار کرد و خود را به داخل استخر انداخت اما داماد از جایش تکان نخورد او پیش خود فکر کرد وقتش رسیده که این پیرزن از دنیا برود پس چرا من خودم را به خطر بیاندازم؟
همین طور ایستاد تا مادر زنش در آب غرق شد و مرد.
فردا صبح یک ماشین بی ام ‌و آخرین مدل جلوی پارکینگ خانه داماد سوم بود که روی شیشه اش نوشته بود:«متشکرم! ازطرف پدر زنت» .

نوشته شده در چهار شنبه 7 خرداد 1393برچسب:,ساعت 12:7 توسط ShakiBa| |

اﺳــــﻢﺧﻮﺩﺗﻮ ﻣﯿﺬﺍﺭﯼ ﻣَــــــﺮﺩ؟؟ ﺩﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺭﻭ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗو

ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻟﻤﺴﺶ ﻧﮑﺮﺩﻩ؟ ﻣﯿﺎﯼ ﻭ ﺍﺯ

ﻋﺸـــــﻘﺖ ﻣﯿﮕﯽ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﺪﻥ ﻗﻠﺒﺶ

ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺗﻨــﺸﻮ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﺒﯿﻨﯽ؟ ﺑﻪ ﺑــــﻬﺎﻧﻪ ﯼ

ﺣــــﺲ ﻧﻔﺴﻬﺎﺵ ﻣﯿــــﺨﻮﺍﯼ ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭﺕ

ﺑﺨﻮﺍﺑﻪ؟

ﺍﮔﻪ ﺑﻮﺳﺖ ﻧﮑﻨﻪ... ﺍﮔﻪ ﺍﻏﻮﺵ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺷﻮ

ﺗﺴﻠﯿﻤﺖ ﻧﮑﻨﻪ... ﺍﮔﻪ ﯾﮑﻢ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻪ... ﺍﮔﻪ ﭘﺎﮎ

ﺑﺎﺷﻪ... ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﯿﺖ ﺧﺒﺮﯼ ﻧﻤﯿﺸﻪ!

ﺍﺭﻩ! ﺗﺮﮐﺶﻧﻤﯿﮑﻨﯽ، ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ

ﻫﺎﺕﺭﻭﺯﯼ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﻣﯿﺸﮑﻧﯿﺶ ﮐﻪﺗﺮﮐﺖ ﮐﻨﻪ

ﺗﺎ ﺑﺎﺯﻡ ﺗﻮ ﻃﻠﺒﮑﺎﺭﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺗﺮﮐﻢ ﮐﺮﺩ!!؟! ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺍﻣﺎ ﺩﺳﺘﺸﻮ ﮔﺮﻓﺘﯽ ﮔﻔﺘﯽ ﺍﯾﻦ

ﺟﺎﺩﻩ ﺭﻭ ﺑﺮﻭ... ﺗﺎ ﺭﺍﻫﺸﻮ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻩ ﺍﺯ ﺟﺎﺩﻩ ﺭﻓﺘﯽ ﺑﯿﺮﻭﻥ

ﮔﻔﺘﯽ:

ﻫﯽ ﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐــﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﮐﻪ

ﺗﺮﮐﻢ ﮐﺮﺩﯼ؟

ﺣﺘﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍﻩ ﻭﻧﺸﻮﻧﺶ ﺩﺍﺩﯼ... ﺑﺎﺯﻡ ﺯﺧـــــــﻢ ﺯﺑﻮﻥ ﺯﺩﯼ... ﮐﺎﺵ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺣﯿﻠﻪ ﮔﺮﯼ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ

ﻋﺎﺷﻖ

ﺑﺮﺍﺷﻮﻥ ﻣــــــــﺮﺩ ﺑﺎﺷﯽ ﻧﻪ ﻧــــﺮ !!

نوشته شده در سه شنبه 6 خرداد 1393برچسب:,ساعت 15:10 توسط ShakiBa| |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت